Putovanje ili destinacija?

U današnjem svijetu skloniji smo stavljati veći naglasak na odredište, a ne na putovanje; na CILJ, a ne PROCES. Kao rezultat ovakvog načina razmišljanja, mnogi od nas počeli su zanemarivati ​​svoj osobni rast i razvoj kao pojedinci. A istina je, da nam naše lekcije dolaze s putovanja, ne odredišta. Putovanje kroz život nas oblikuje u …

Putovanje ili destinacija? Read More »