Žaljenje i novogodišnje rezolucije

Rezolucije i žaljenja Danas želim razgovarati o onome što jako mnogo ljudi ima na umu na početku godine - o rezolucijama. Rezolucije su zanimljive. Mislim da većina nas

Read More

Koraci i pogreške u kreiranju viženborda

  Vizualizacija je moćna tehnika koja vam može pomoći da postignete svoje ciljeve i ostvarite svoje snove. Koristeći svoju maštu i usredotočujući se na ono što želite postići,

Read More

Misli postaju stvari

Misli postaju stvari "Vizija bez akcije je samo sanjarija. Akcija bez vizije, je samo trošenje vremena. Vizija s akcijom može promijeniti svijet." - Joel A. Barker Čak i

Read More