Što ćete danas čudesnog manifestirati?

Manipuliranje magičnom energijom za manifesitranje željenog Načelo manifestacije je da se “Sve može manifestirati manipulacijom duhovne esencije (magičke energije) i primjenom namjere, vjere, znanja i usredotočene volje.” Budući

Read More

Znate li razliku između negiranja i pozitivnog poricanja?

Izgradite osnažujuća uvjerenja za upravljanje vašim svijetom Osnažujuća uvjerenja sastoje se od pozitivnog poricanja i pozitivne afirmacije. Pozitivno poričite ograničavajuće ideje i pozitivno afirmirajte njihovu suprotnost. Pozitivno poricanje,

Read More